Vädret

En av tjusningarna med naturen är växlingarna. Skulle vädret på något sätt äventyra säkerheten eller bekvämligheten på öppet vatten ligger vi tryggt och ombonat kvar för ankar i ”Konferensviken”

Säkerhet

  • Livbåt för samtliga ombord
  • Räddningsvästar till samtliga ombord
  • Livbojar
  • Brandsläckare
  • Hela flotten har sprinklersystem
  • Släcksystem för motor
  • Skeppsapotek
  • Hjärtstartare
  • Bild på Smålandsflottens konferensvik
  • Smålandsflottens konferensvik