En lyckad konferens

Det är många komponenter som ska klaffa för att en konferens ska bli riktigt lyckad.
Innehåll, deltagare, engagemang och en inbjudande miljö.

Vi på Smålandsflotten erbjuder en inramning som
– Lyfter fram innehållet, stimulerar deltagarna och lockar fram det kreativa tänkandet –

Detta kräver förutom den underbara ro och frid som den småländska naturen ger, en effektivitet när det gäller praktiska anordningar.

Konferensutrymmen

Konferenslokal för 12-35 deltagare.

Utrustning
• Datakanon
• Blädderblock
• Overheadprojektor

Två grupprum för 6 deltagare i vardera.

Maten

Vi samarbetar med närbelägna cateringfirmor. Där kan vi erbjuda olika alternativ, allt efter kundens önskemål.

Vi erbjuder förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

För frågor eller bokning är du välkommen att slå oss en signal eller skicka ett mejl!

Varmt välkomna!
Barbro och Leif

  • Bild på Smålandsflottens konferensrum
  • Blick utifrån in i konferensrummet
  • Konferensdeltagarna i Smålandsflottens grupprum
  • Det finns 2 grupprum, Ålnö och Förö
  • Ombord serveras mat av hög kvalit
  • Serveringsköket
Upp på sidan